Analiza dyskursu - konsorcjum naukowe
Główna idea

Komunikowanie publiczne w Polsce - ujęcie inter- i multidyscyplinarne

 

INTEGRACJA ŚRODOWISKA


Zasadniczym celem projektu jest stworzenie w polskiej nauce warunków do współpracy humanistów i badaczy społecznych zainteresowanych tym samym obiektem badań – komunikowaniem publicznym w Polsce. Projekt zakłada ścisłą synchronizację aktywności badaczy wokół Repozytorium Tekstów Publicznych, znajdującym się na portalu dyskursu publicznego, z organizowanymi przez nich seminariami badawczymi i działalnością Wydawnictwa Akademickiego Sedno. Tematy dyskutowane na portalu będą bowiem analizowane w trakcie seminariów, czego zwieńczeniem będą  publikacje książkowe udostępnione drukiem i w internecie (w e-czytelni portalu).

 

ARCHIWIZACJA TEKSTÓW PUBLICZNYCH


W grancie będziemy gromadzić i analizować polskie teksty publiczne. Jakie to przekazy?

- To wszystkie jednostkowe wypowiedzi (w każdej formie semiotycznej), które zaistniały w domenie publicznej w Polsce. Teksty publiczne zatem  – w odróżnieniu od przekazów prywatnych – spełniają warunek jawności i powszechnej dostępności. Niektóre z nich mają dodatkową właściwość: Z JAKICHŚ POWODÓW stają się DLA KOGOŚ ważne. Takie teksty  interesują nas najbardziej i one staną się najmniejszymi cegiełkami naszego repozytorium (korpusu).

 

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA


Dyskurs publiczny – sieć (strumień) owych tekstów i ich wzajemnych powiązań (tematycznych, gatunkowych itp.) oraz to wszystko, co jest przyczyną, środowiskiem lub efektem ich użycia.

 

Komunikowanie publiczne – ogół praktyk interakcyjnych (komunikacyjnych) obecnych w życiu publicznym i ujawniających się w różnych jego sferach: instytucjonalnej (edukacja, administracja, polityka, regulacje prawne itp.), medialnej czy nieformalnej (zgromadzenia publiczne, debaty społeczne itp.).

 

Teksty istotne - przekazy publiczne, które KTOŚ - Z JAKIEGOŚ POWODU uznał  za ważne dla siebie lub danej wspólnoty. 

 

Teksty istotne

1. Wypowiedzi uznane za istotne dla całej zbiorowości na mocy konsensusu społecznego lub stanowiska elit symbolicznych. Za przykłady takich tekstów można uznać: przemówienie min. Becka z 1939 r., przemówienie J. Cyrankiewicza z 1956 r., wystawienie „Dziadów” w reżyserii K. Dejmka,  przemówienie marcowe W. Gomułki, debata telewizyjna Miodowicz-Wałęsa, homilia papieża Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa, exposé premiera T. Mazowieckiego, przemówienie J. Kaczyńskiego w stoczni Gdańskiej, filmy kina moralnego niepokoju, ale też wiele książek, programów telewizyjnych, 

a nawet popularnych utworów muzycznych.

 

2. Teksty istotne dla konkretnego środowiska, grupy społecznej czy orientacji światopoglądowej, np. wypowiedź J. M. Rymkiewicza o „Prawdziwych Polakach”; tzw. „Niemy Protest” polskich Głuchych (sprzeciw wobec relacji w Faktach TVN), „Bambo” J. Tuwima jako obiekt protestu osób ciemnoskórych, „Generacja Nic” K. Wandachowicza oraz wiele innych tekstów istotnych 
w środowisku feministycznym, naukowym, religijnym itp.

 

2. Teksty istotne z powodu swojej typowości, reprezentatywności dla danego czasu, np. dla debaty publicznej na określony temat, świadczące o stałych i zmieniających się wzorach polskiej kultury lub komunikowania publicznego (np. teksty i sekwencje tekstów typowe dla polskiej debaty aborcyjnej lub debat nad przeszłością).

Cele

1)  Główne

a) Stworzenie internetowego portalu projektu, a w nim Repozytorium Tekstów Publicznych.

b) Organizacja Warsztatów Analizy Dyskursu – 6 seminariów, 2 razy w roku przez 3 lata; dla ok. 40 osób.

2)  Poznawcze

a) Archiwizacja tekstów istotnych społecznie (wypowiedzi uznane za istotne, teksty istotne dla konkretnego środowiska, teksty typowe).

b) Badania naukowe (online oraz w czasie seminariów badawczych).

3) Metodologiczne

a) Opracowanie zintegrowanego zasobu narzędzi badawczych.

b) Kształcenie badaczy komunikowania publicznego.

c) Metaanaliza – obserwowanie i porównywanie pracy badawczej przedstawicieli różnych orientacjach metodologicznych.

Harmonogram

1)  Stworzenie portalu dyskursu publicznego (miesiące 1-12)

a) Opracowanie koncepcji portalu.

b) Wykonanie portalu przez programistów.

c) Uruchomienie portalu.

2)  Opracowanie multidyscyplinarnych metodyk analizy tekstów publicznych (miesiące 1-36)

a) Opracowywanie propozycji metodyk na podstawie analiz z portalu.

b) Seminaria metodologiczne.

3)  Badania dyskursu publicznego (miesiące 1-36)

a) Badania online.

b) Seminaria badawcze.

4)  Upowszechnianie wyników (miesiące 24-42)

a) Opracowywanie monografii.

b) Publikowanie rezultatów badań na portalu.

Efekty końcowe

1)  Publikacje

 a) Tom podsumowujący prace grup tematycznych.

b) Podręcznik akademicki analizy dyskursu publicznego.

c) Raporty badawcze (roczne i końcowy).

2)  Portal dyskursu publicznego

a) Repozytorium Tekstów Publicznych.

b) E-czytelnia.

c) Moduł mikroanaliz i dyskusji.Liczba odwiedzin: 3219

Analiza dyskursu - konsorcjum naukowe

© 2013 Konsorcjum naukowe "Analiza Dyskursu". Wszystkie prawa zastrzeżone.    Google+
Projekt i wykonanie: REVOLWEB.pl