Analiza dyskursu - konsorcjum naukowe

Zapraszamy do przystąpienia Państwa jednostek uczelnianych do Konsorcjum Naukowego „Analiza Dyskursu”. Termin przekazywania zgłoszeń w tej sprawie został przesunięty do 10 stycznia 2014 roku.

Jak to zrobić?

Uczelnia przystępująca do Konsorcjum staje się Członkiem Konsorcjum.

Jednostka organizacyjna staje się Reprezentantem Członka Konsorcjum.

 • Do wejścia w skład Konsorcjum konieczne jest wcześniejsze uzyskanie drogą służbową pisemnej zgody Rektora na podpisanie umowy konsorcjalnej. Konsorcjum nie narzuca i nie określa w tej mierze formalnych warunków. W zależności od uczelni, do uzyskania takiej zgody może być potrzebna wcześniejsza pisemna akceptacja kierownika jednostki organizacyjnej i/lub Dziekana.
 • Do poszerzenia Konsorcjum może dojść w dwóch sytuacjach:

1. uczelnia chcąca dołączyć do Konsorcjum nie jest jeszcze w nim reprezentowana przez żadną ze swoich jednostek organizacyjnych. W takiej sytuacji Rektor danej uczelni

 • otrzymuje do wglądu aktualną umowę konsorcjalną i podejmuje decyzję w sprawie przystąpienia do Konsorcjum.

W przypadku zgody, Rektor:

 • określa, która z jednostek organizacyjnych będzie realizować cele Konsorcjum
 • wyznacza osobę, która dołączy do grona Rady Konsorcjum

2. uczelnia chcąca dołączyć do Konsorcjum jest już reprezentowana w Konsorcjum przez którąś ze swoich jednostek organizacyjnych. W tej sytuacji Rektor

 • otrzymuje do wglądu aktualną umowę konsorcjalną i podejmuje decyzję w sprawie włączenia do prac w Konsorcjum kolejnej jednostki
 • nie wyznacza już przyszłego członka Rady Konsorcjum (w skład Rady wchodzi tylko po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez każdego Członka Konsorcjum)

W tym wariancie podjęcie decyzji jest prostsze, ponieważ umowa konsorcjalna została już wcześniej przez władze uczelni zaakceptowana.

 • Otrzymaną zgodę można przesłać do 10 stycznia 2014 roku do Koordynatora Konsorcjum (marek_czyzewski@uni.lodz.pl)
 • Po tym terminie przygotowany zostanie aneks do aktualnej umowy. Wszyscy obecni oraz przyszli Członkowie Konsorcjum będą proszeni o podpisanie dokumentów.
 • W związku z przystąpieniem do Konsorcjum uczelnia kandydująca nie ponosi dodatkowych kosztów.
 • Aktualnie konsorcjum realizuje projekt Komunikowanie publiczne w Polsce - ujęcie inter- i multidyscyplinarne. Grant 0114/NPRH2/H11/81/2013 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) – 42 miesiące, 04.03.2013–03.09.2016. Planowane nakłady ogółem – 900.000 zł
 • Jednym z głównych celów ww. projektu jest organizacja Warsztatów Analizy Dyskursu (WAD). Uczestnicy Warsztatów, którzy należą do uczelni będących Członkami Konsorcjum mogą otrzymać refundację kosztów uczestnictwa w WAD. Zgodnie z postanowieniami umowy projektowej refundację może otrzymać każdorazowo do 40 uczestników Warsztatów.
Wersja PDF
poszerzenie-konsorcjum.pdfLiczba odwiedzin: 3035

Analiza dyskursu - konsorcjum naukowe

© 2013 Konsorcjum naukowe "Analiza Dyskursu". Wszystkie prawa zastrzeżone.    Google+
Projekt i wykonanie: REVOLWEB.pl