Analiza dyskursu - konsorcjum naukowe

GRANT 0114/NPRH2/H11/81/2013 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki)


Komunikowanie publiczne w Polsce - ujęcie inter- i multidyscyplinarne

 

CO JEST NAJWAŻNIEJSZE?


Głównym celem projektu jest stworzenie w polskiej nauce warunków do współpracy humanistów i badaczy społecznych zainteresowanych tym samym obiektem badań – komunikowaniem publicznym w Polsce. Badacze - reprezentujący różne nurty i dyscypliny - skoncentrują swoją aktywność wokół trzech ważnych ogniw:

  • internetowego 'Repozytorium tekstów publicznych' - tworzenie korpusu i prowadzenie analiz, 
  • cyklicznych spotkań warsztatowych - pogłębianie analiz i rozwijanie metodologii,
  • Wydawnictwa Akademickiego Sedno - przygotowanie raportów, artykułów i książek.

Teksty i problemy dyskutowane na portalu będą zatem analizowane na seminariach. A zwieńczeniem tego procesu badawczego będą publikacje udostępnione drukiem i w internecie (w e-czytelni portalu).

 

Spodziewamy się, że interesujących tematów będzie wiele. To pewne, że będziemy pracować w kilku grupach i podgrupach.

 

GRANT W SKRÓCIE


Wnioskodawca – Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii UŁ

Kierownik projektu – dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ

Planowany okres realizacji projektu – 42 miesiące, 04.03.2013–03.09.2016

Planowane nakłady ogółem – 900.000 zł

 

Główni wykonawcy

 prof. dr hab. Anna Duszak (UW), dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM (UAM), dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG (UG), dr Anna Horolets (SWPS), dr Tomasz Piekot (UWr), dr Michał Otrocki (DSW), prezes Andrzej Chrzanowski (Wydawnictwo Akademickie Sedno)

 

Badacze

Kilkadziesiąt osób reprezentujących wiele polskich uczelni, istytutów, nurtów badawczych i dyscyplin humanistycznych i społecznych.Liczba odwiedzin: 3737

Analiza dyskursu - konsorcjum naukowe

© 2013 Konsorcjum naukowe "Analiza Dyskursu". Wszystkie prawa zastrzeżone.    Google+
Projekt i wykonanie: REVOLWEB.pl