Analiza dyskursu - konsorcjum naukowe
Jak to się zaczęło?

Historia konsorcjum 'Analizy Dyskursu' sięga roku 2009. Wtedy to z inicjatywy kilku polskich socjologów i lingwistów powstał projekt cyklicznych seminariów naukowo-badawczych o nazwie Warsztaty z Analizy Dyskursu (WAD). Początkowo warsztaty organizowały trzy polskie ośrodki akademickie: Instytut Socjologii UŁ (grupa badawcza prof. M. Czyżewskiego), Instytut Filologii Polskiej UWr (grupa prof. I. Kamińskiej-Szmaj) oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej UW (grupa prof. A. Duszak). Z czasem grono członków nowego ruchu akademickiego zaczęło się powiększać - aż do około 60 osób reprezentujących ponad 20 różnych ośrodków badawczych z całej Polski. Wśród wadowiczów znaleźć można przedstawiciele lingwistyki, socjologii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, historii oraz pedagogiki krytycznej.

 

Od początku najważniejszą ideą WAD było łączenie przedstawicieli wszystkich nurtów badań nad dyskursem, wywodzących się z wielu tradycji i kręgów kulturowych. Założenie to miało ułatwić integrację środowiska, przegląd uznawanych w Polsce teorii i metod badawczych i w efekcie  - doprowadzić do instytucjonalizacji nowej dyscypliny.

 

Seminaria z cyklu WAD pozostają głównym głównym obszarem aktywności grupy. Warsztaty mają charakter równocześnie metodologiczny, jak i dydaktyczny. Uczestnicy – badacze i badaczki z całej Polski (około 40 osób) – spotykają się 2-3 razy w roku w kolejnych miastach i wspólnie analizują konkretne, rozesłane wcześniej teksty źródłowe. Warto przy tym podkreślić, że najliczniejszymi uczestnikami spotkań są studenci i doktoranci kierunków humanistycznych i społecznych. Nadrzędnym celem warsztatów jest bowiem wykształcenie młodych badaczy dyskursu oraz wypracowanie wspólnych modeli teoretycznych i analitycznych (lub przynajmniej uświadomienie sobie istniejących między poszczególnymi podejściami różnic).

 

W lutym 2012 roku środowisko WAD przekształciło się w oficjalne konsorcjum naukowe, w tym samym roku przedstawiciele konsorcjum przygotowali pierwszy wniosek grantowy do konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.Liczba odwiedzin: 2988

Analiza dyskursu - konsorcjum naukowe

© 2013 Konsorcjum naukowe "Analiza Dyskursu". Wszystkie prawa zastrzeżone.    Google+
Projekt i wykonanie: REVOLWEB.pl