Analiza dyskursu - konsorcjum naukowe
2. Warsztaty Analizy Dyskursu

organizator: XX


Warszawa 13-14 listopada 2009 r.

Uniwersytet Warszawski

Warsztaty

Dyskursywne mechanizmy konstruowania “rasy” w mediach. Analiza przypadku Margaret Ohia (UWr)

 

Podczas warsztatów zaprezentowane zostały najważniejsze podejścia w badaniach nad dyskursem. Zaproponowana została również propozycja sposobu analizy tekstów medialnych w oparciu o koncepcję struktur dyskursu i modeli mentalnych Teuna van Dijka . Uczestnicy warsztatów dokonali analizy tekstów medialnych (4 artykuły prasowe, tekst na portalu i wypowiedź na forum internetowym) opisujących dwa wydarzenia o podobnej strukturze fabularnej: mężczyzna, wiedząc o tym, że jest nosicielem wirusa HIV, uwodzi wiele kobiet i świadomie naraża je na chorobę. Historie różnią się przede wszystkim kolorem skóry głównego bohatera. Sprawy te wydarzyły się w dość nieodległym od siebie czasie: o Simonie usłyszeliśmy w styczniu, o Wiesławie w listopadzie 2008  roku. Analizowane teksty pochodzą z okresu maj-listopad 2008. Proponowany materiał był konsekwencją przyjęcia metody badania dyskursu polegającej na analizie par minimalnych, czyli sposobów konceptualizacji takich samych wydarzeń różniących się jedną cechą. W tym wypadku teksty różniły się obecnością / nieobecnością kategorii 'rasy'.

 

W analizie grupy tekstów na temat Mola kluczową rolę odegrały kategorie intertekstualności i rekontekstualizacji. Pierwszym w tym korpusie analizowanym tekstem był artykuł z dziennika 'Rzeczpospolita' (Rz), kolejnym- tekst z portalu internetowego Polskiego Lobby Przeciw Integracji z UE „Nasza Sprawa” (NS), w którym wykorzystano fragmenty wspomnianego artykułu Rz. Tekst z NS z kolei został w pełnej wersji zacytowany przez uczestnika dyskusji na forum internetowym „Gazety Wyborczej” (GW). W drugiej grupie tekstów pojawiły się teksty medialne o Wiesławie (również z trzech źródeł: „Super Express”, Rz i „Fakt”).

 

W analizowaniu tekstów szczególną uwagę zwróciliśmy na następujące zagadnienia:

  • Różnice w sposobie przedstawiania obu bohaterów oraz dyskursywnego konstruowania schematu My vs. Oni.
  • Obecność/brak asymetrii w sposobie opisywania dwóch historii oraz wskazujące na to strategie dyskursu.
  • Konteksty społeczno-polityczne i domeny dyskursywne wyłaniające się z analizy tekstów.
  • Struktury i strategie dyskursu, sposoby reprezentacji aktorów społecznych i strategie narracyjne a mechanizmy konstruowania wizerunków osób ciemnoskórych w dyskursie medialnym.
  • Kryterium typologizacji mechanizmów: jawne a ukryte (świadome i nieświadome) wykładniki językowej/dyskursywnej dyskryminacji.
  • Proces rekontekstualizacji jako wyznacznik analizy krytycznej.

Analizowane teksty: 1, 2, 3, 4, 5.Liczba odwiedzin: 2929

Analiza dyskursu - konsorcjum naukowe

© 2013 Konsorcjum naukowe "Analiza Dyskursu". Wszystkie prawa zastrzeżone.    Google+
Projekt i wykonanie: REVOLWEB.pl